Uniwersalna
aplikacja szkolna.

Dla Twojej cyfrowej szkoły: Messenger, Asystent i LMS.
Z pamięcią w Cloudzie, lekcjom wideo i czatom klasowym.
Dla wszystkich typów szkół i grup wiekowych

Uniwersalna aplikacja szkolna.

Dla Twojej cyfrowej szkoły: Messenger, Asystent i LMS.
Z pamięcią w Cloudzie, lekcjom wideo i czatom klasowym.
Dla wszystkich typów szkół i grup wiekowych

Discussion_PL
001-mail

Komunikacja z rodzicami,
uczniami i współpracownikami

open-folder

Udostępniaj materiały do nauki
i przesyłaj prace domowe

004-video-camera

Czaty wideo z maksymalnie 100
osobami Ucznie lub koledzy

002-chat

Moderowane grupy czatu
dla klasy i pokój nauczycielski.

calendar

Osobisty plan lekcji
upraszcza organizację

video

Certyfikowana ochrona danych osobowych

SchoolFox przetwarza Twoje dane zgodnie z RODO w ściśle certyfikowanych centrach danych w Unii Europejskiej. Aby komunikować się przez SchoolFox, nie trzeba wymieniać żadnych prywatnych danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), cały czas masz kontrolę nad swoją dostępnością (opcja ustalenia czasu odpoczynku).

SF_Privacy

Certyfikowana ochrona danych osobowych

SchoolFox przetwarza Twoje dane zgodnie z RODO w ściśle certyfikowanych centrach danych w Unii Europejskiej. Aby komunikować się przez SchoolFox, nie trzeba wymieniać żadnych prywatnych danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), cały czas masz kontrolę nad swoją dostępnością (opcja ustalenia czasu odpoczynku).


Najlepsze opinie

Nasze usługi są dokładnie dostosowane do wymagań szkół i cieszą się dużą popularnością. Otrzymujemy najwyższe oceny od rodziców i nauczycieli. Oprócz łatwości obsługi, szczególnie cenione jest centrum pomocy użytkowników “SchoolFox Support”.

Reviews_PL

Najlepsze opinie

Nasze usługi są dokładnie dostosowane do wymagań szkół i cieszą się dużą popularnością. Otrzymujemy najwyższe oceny od rodziców i nauczycieli. Oprócz łatwości obsługi, szczególnie cenione jest centrum pomocy użytkowników “SchoolFox Support”.


Wszechstronny system

Oprogramowanie SchoolFox zostało zaprojektowane i opracowane w ścisłej współpracy z nauczycielami, dyrektorami szkół i rodzinami. SchoolFox to jedna z najpopularniejszych aplikacji szkolnych z setkami tysięcy użytkowników w 5000 szkołach w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu.

Usage_PL

Wszechstronny system

Oprogramowanie SchoolFox zostało zaprojektowane i opracowane w ścisłej współpracy z nauczycielami, dyrektorami szkół i rodzinami. SchoolFox to jedna z najpopularniejszych aplikacji szkolnych z setkami tysięcy użytkowników w 5000 szkołach w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Luksemburgu.