Per a tots els nivells escolars:
Totes les funcions en un sol cop d’ull

Moltes escoles d’Alemanya, Àustria i Suïssa utilitzen SchoolFox cada dia!
SchoolFox connecta professorat, pares/mares/tutors legals, alumnes i l’administració de l’escola i ajuda a organitzar gairebé tots els assumptes escolars amb una sola aplicació.

Totes les funcions per al teu curs escolar

01

Fàcil comunicació escolar

Ja n’hi ha prou de barrejar correu electrònic, WhatsApp i cartes: SchoolFox canalitza tots els mitjans de comunicació escolar en una sola aplicació! Tant si necessiteu compartir informació o comunicar-vos amb companys o alumnes: SchoolFox ofereix una manera intuïtiva i senzilla d’entrar al món de la comunicació digital escolar!

Missatges amb confirmació

Amb SchoolFox podeu comunicar-vos de manera fiable amb els pares i assegurar-vos que els vostres missatges es llegeixen. Podeu sol·licitar una confirmació per a cada missatge enviat (incloent-hi text, dates, esdeveniments). Aquesta confirmació conté el nom, l’hora i la data de la confirmació i, si cal, una signatura digital (FoxSign). També podeu donar als/a les pares/mares l’opció de respondre el missatge.

Tradueix a 40 idiomes

Utilitzeu la nostra funció de traducció per superar qualsevol barrera lingüística a l’escola.
Els/les pares/mares/tutors i el professorat poden definir el seu idioma preferit, de manera que els missatges entrants es poden traduir amb un sol clic. Això ajuda a evitar malentesos i permet als/a les pares/mares/tutors comunicar les seves necessitats o comentaris en la seva llengua materna.
Aquesta funció està disponible per a 40 idiomes i l’aplicació es pot fer servir en 24 idiomes diferents.

En cas d’emergències

Els missatges importants com ara malalties o accidents es poden enviar com a missatges d’emergència, la qual cosa significa que els/les pares/mares/tutors reben la informació mitjançant l’aplicació i també per SMS.

Feu un seguiment de totes les absències

Els pares poden notificar a l’escola l’absència del seu fill amb un sol clic i rebre la confirmació del professor. Això ofereix una eina fiable i vinculant per compartir i fer un seguiment d’informació important, sense cap esforç addicional.

Afegir hores de descans

La comunicació digital de l’escola no ha de significar estar disponible durant tot el dia. Moltes plataformes no ofereixen l’opció de desconnectar temporalment – SchoolFox sí! Mitjans de comunicació transparents i unes disponibilitats clarament definides per a tots els professors garanteixen temps de relaxació i mantenir un bon ambient de treball.

Missatges amb confirmació
Missatges amb confirmació

Amb SchoolFox podeu comunicar-vos de manera fiable amb els/les pares/mares i assegurar-vos que els vostres missatges es llegeixen. Podeu sol·licitar una confirmació per a cada missatge enviat (incloent-hi text, dates, esdeveniments). Aquesta confirmació conté el nom, l’hora i la data de la confirmació i, si cal, una signatura digital (FoxSign). També podeu donar als/a les pares/mares l’opció de respondre el missatge.

Tradueix a 40 idiomes
Tradueix a 40 idiomes

Utilitzeu la nostra funció de traducció per superar qualsevol barrera lingüística a l’escola.
Els/les pares/mares/tutors i el professorat poden definir el seu idioma preferit, de manera que els missatges entrants es poden traduir amb un sol clic. Això ajuda a evitar malentesos i permet als/les pares/mares/tutors comunicar les seves necessitats o introduir comentaris en la seva llengua materna.
Aquesta funció està disponible per a 40 idiomes i l’aplicació es pot fer servir en 24 idiomes diferents.

En cas d’emergències
Superar les barreres lingüístiques

Simplement envieu el vostre missatge en català, els destinataris poden traduir el missatge a 40 idiomes diferents i respondre en la seva llengua materna.
L’aplicació en si està disponible en 24 idiomes.

En cas d’emergència
En cas d’emergència

Els missatges importants com ara malalties o accidents es poden enviar com a missatges d’emergència, la qual cosa significa que els/les pares/mares/tutors reben la informació mitjançant l’aplicació i també per SMS.

Seguiment de les absències
Seguiment de les absències

Els/les pares/mares poden notificar a l’escola l’absència del seu fill amb un sol clic i rebre la confirmació del/de la professor/a. Això ofereix una eina fiable i vinculant per compartir i fer un seguiment d’informació delicada, sense esforç addicional.

Afegiu temps de descans
Afegiu temps de descans

La comunicació digital de l’escola no ha de significar estar disponible durant tot el dia. Moltes plataformes no ofereixen l’opció de desconnectar temporalment – SchoolFox sí! Mitjans de comunicació transparents i unes disponibilitats clarament definides per a tots els professors garanteixen temps de relaxació i mantenir un bon ambient de treball.

02

Assistent digital d’organització

SchoolFox t’ajuda a mantenir-ho tot sota control. Redueix el temps dedicat a l’organització i gaudeix de més temps per l’ensenyança.

Enquestes, esdeveniments i cites

Estàs organitzant un viatge i necessites saber si tots els nens saben nedar o qui té al·lèrgia? Amb només uns quants clics, el professorat pot recopilar informació important dels/de les pares/mares/tutors i coordinar les cites de l’escola o de la classe. Les entrades del calendari, les confirmacions i les notes rellevants es mantenen segures i es poden trobar en qualsevol moment.

Planifica un dia de tutoria

Planifica el teu dia de tutoria amb SchoolFox. Les franges horàries i les cites es poden generar i coordinar a tota l’escola. Els pares poden triar la seva franja horària preferida i rebre la confirmació amb una entrada al calendari.

Horari

Crear horaris digitals per fer un seguiment de l’ocupació de les aules i l’horari laboral dels professors. Els horaris individuals mostren l’hora, l’assignatura, la classe i la sala de cada lliçó, directament a l’aplicació i es poden actualitzar en qualsevol moment. Això ofereix a tothom una visió general actualitzada de tots els horaris. L’horari pot ser importat i modificat manualment per l’administrador de l’escola.

Registre de classe digital

Estalvieu temps utilitzant el registre de classe digital: feu un seguiment del contingut de la lliçó, esdeveniments importants, notes, absències i deures, tot en un sol lloc.

Economia de la classe i pagaments

Necessites recollir diners per a les sortides escolars o les entrades? Envieu una sol·licitud de pagament a tots els/les pares/mares/tutors i feu un seguiment digital dels imports pagats i oberts. Digues adéu als sobres i a les llistes confuses de verificació.

Enquestes, esdeveniments i cites
Enquestes, esdeveniments i cites

Estàs organitzant un viatge i necessites saber si tots els nens saben nedar o quin té al·lèrgia? Amb només uns quants clics, els professors poden recopilar informació important dels/de les pares/mares/tutors i coordinar els esdeveniments de l’escola o de la classe. Les entrades del calendari, les confirmacions i les notes rellevants es mantenen segures i es poden trobar en qualsevol moment.

Planifica un dia de tutoria
Planifica un dia de tutoria

Planifica el teu dia de tutoria amb SchoolFox. Les franges horàries i les cites es poden generar i coordinar a tota l’escola. Els/les pares/mares poden triar la seva franja horària preferida i rebre la confirmació amb una entrada al calendari.

Horari
Horari

Crear horaris digitalment per fer un seguiment de l’ocupació de les aules i l’horari laboral dels professors. Els horaris individuals mostren l’hora, l’assignatura, la classe i la sala de cada lliçó, en qualsevol moment es poden actualitzar directament a l’aplicació. Això ofereix a tothom una visió general actualitzada de tots els horaris. L’horari pot ser importat i modificat manualment per l’administrador de l’escola.

Registre de classe digital
Registre de classe digital

Estalvieu temps utilitzant el registre digital de classe: feu un seguiment del contingut de la lliçó, esdeveniments importants, notes, absències i deures, tot en un sol lloc.

Economia de la classe i pagaments
Economia de la classe i pagaments

Necessites recollir diners per a les sortides escolars o les entrades? Envieu una sol·licitud de pagament a tots els/les pares/mares/tutors i feu un seguiment digital dels imports pagats i oberts. Digues adéu als sobres i a les confuses llistes de verificació.

03

Treball en equip i sistema de gestió de l’aprenentatge

Una escola moderna amb un sistema de carpetes basat en emmagatzematge al núvol per compartir deures i vídeoconferències, en cas de confinaments o períodes d’aprenentatge a distància.

Debats de grup

Per què no afegir mètodes d’ensenyament digital a les vostres classes i practicar l’ús responsable dels productes digitals amb els vostres alumnes? La funció “Debats en grup” és l’eina perfecta per a les tasques de grup i pot ser moderada pel professor. També hi ha l’opció de parlar de determinats temes amb diversos alumnes, pares/mares/tutors o companys/es. Els documents relacionats amb el tema es poden compartir a través de FoxDrive, l’emmagatzematge integrat al núvol.

Emmagatzematge al núvol per a materials d’estudi

Amb FoxDrive teniu accés directe a l’emmagatzematge al núvol que està en vigor amb el RGPD. Es poden organitzar els treballs lliurats a classe i es poden compartir documents, imatges i vídeos amb alguns o tots els alumnes. FoxDrive també es pot utilitzar entre companys/es: recopilar i compartir protocols de reunió o materials didàctics.

Assignar deures

Assignar deures segons el progrés individual i enviar documents directament als teus alumnes. Es poden adjuntar fins a deu fitxers a cada missatge (mida màxima de 10 MBIT). Els deures també es poden lliurar directament a SchoolFox. Els materials de la lliçó, els deures i els comentaris per a cada alumne/a es poden desar i trobar en qualsevol moment.

Videocanferències – amb alumnes/as o companys/es

Comunicar-se de manera eficient mitjançant la funció de videoconferència, fins i tot quan alguns alumnes/as o companys/es estan absents. Utilitzeu una videoconferència per ensenyar o dur a terme conferències escolars (no només durant la pandèmia) o per organitzar tallers o conferències a distància. Els vostres alumnes tenen accés a un programari de videotrucades fàcil i segur, que els permet practicar l’ús responsable dels nous mitjans.

Debats en grup
Debats en grup

Per què no afegir mètodes d’ensenyament digital a les vostres classes i practicar l’ús responsable dels productes digitals amb els/les vostres alumnes/as? La funció “Debats en grup” és l’eina perfecta per a les tasques de grup i pot ser moderada pel professor. També hi ha l’opció de parlar de determinats temes amb diversos/es alumnes/as, pares/mares/tutors o companys/es. Els documents relacionats amb el tema es poden compartir a través de FoxDrive, l’emmagatzematge integrat al núvol.

Emmagatzematge al núvol per a materials d’estudi
Emmagatzematge al núvol per a materials d’estudi

Amb FoxDrive teniu accés directe a l’emmagatzematge al núvol en vigor amb el RGPD. Es poden organitzar els treballs lliurats a classe i es poden compartir documents, imatges i vídeos només amb alguns o tots els alumnes. FoxDrive també es pot utilitzar entre companys: recopilar i compartir protocols de reunió o materials didàctics.

Assignar deures
Assignar deures

Assigna deures segons el progrés individual i envia documents directament als/a les teus/teves alumnes/as. Es poden adjuntar fins a deu fitxers a cada missatge (mida màxima de 10 MBIT). Els deures també es poden lliurar directament a SchoolFox. Els materials de la lliçó, els deures i els comentaris per a cada alumne/a es poden desar i trobar en qualsevol moment.

Videoconferències – amb alumnes/as o companys/es
Videoconferències – amb alumnes/as o companys/es

Comunicar-se de manera eficient mitjançant la funció de videoconferència, fins i tot quan alguns alumnes o companys estan absents. Utilitzeu una videoconferència per ensenyar o tenir conferències escolars (no només durant la pandèmia) o per organitzar tallers o conferències a distància. Els/les vostres alumnes/as tenen accés a un programari de videotrucades fàcil i segur, que els permet practicar l’ús responsable dels nous mitjans.

04

GEn vigor amb el RGPD en tots els aspectes

Les teves dades estan segures amb nosaltres.Les videoconferències i l’emmagatzematge al núvol per a l’assignació i el maneig a casa fan possible que els confinaments i l’aprenentatge a distància siguin el més còmode possible.

Protecció de la privacitat

SchoolFox assegura que no s’intercanvien dades de contacte privades i que vosaltres tingueu el control total sobre la vostra disponibilitat privada. Tu decideixes quan vols rebre notificacions i el teu homòleg serà informat.

Seguretat de dades certificada

SchoolFox garanteix un maneig integral de les dades dels usuaris segons el RGDP en vigor i les emmagatzema en centres de dades certificats a Alemanya. Del 2019 al 2022, SchoolFox va rebre el segell d’aprovació “Seguretat certificada/aplicació de confiança” per part de l’institut de proves independent Mediatest/Appvisory. El 2020, l’aplicació de SchoolFox també va ser reconeguda com l’aplicació escolar més segura d’Alemanya.

Model de llicència transparent

SchoolFox es finança amb les taxes de llicència de les escoles i les autoritats escolars. Els usuaris individuals -professors/es, pares/mares i alumnes/as- no han de pagar. SchoolFox és assequible per a totes les escoles gràcies als models de preus esglaonats.

Protecció de la privacitat
Protecció de la privacitat

SchoolFox assegura que no s’intercanvien dades de contacte privades i que vosaltres tingueu el control total sobre la vostra disponibilitat privada. Tu decideixes quan vols rebre notificacions i el teu homòleg serà informat.

Seguretat de dades certificada
Seguretat de dades certificada

SchoolFox garanteix un maneig integral de les dades dels usuaris segons el RGDP en vigor i les emmagatzema en centres de dades certificats a Alemanya. Del 2019 al 2022, SchoolFox va rebre el segell d’aprovació “Seguretat certificada/aplicació de confiança” per part de l’institut de proves independent Mediatest/Appvisory. El 2020, l’aplicació de SchoolFox també va ser reconeguda com l’aplicació escolar més segura d’Alemanya.

Un model de llicència transparent
Un model de llicència transparent

SchoolFox finanziert sich durch Lizenzbeiträge der Schulen bzw. Schulträger. Individuelle Nutzer*innen – Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen – müssen nicht bezahlen. SchoolFox ist durch gestaffelte Preismodelle für jede Schule leistbar.

01

Senzilla comunicació escolar

Ja n’hi ha prou de barrejar correu electrònic, WhatsApp i cartes: SchoolFox canalitza tots els mitjans de comunicació escolar en una sola aplicació! Tant si necessiteu compartir informació o comunicar-vos amb companys o alumnes: SchoolFox ofereix una manera intuïtiva i senzilla d’entrar al món de la comunicació digital escolar!

Missatges amb confirmació

Amb SchoolFox podeu comunicar-vos de manera fiable amb els pares i assegurar-vos que els vostres missatges es llegeixen. Podeu sol·licitar una confirmació per a cada missatge enviat (incloent-hi text, dates, esdeveniments). Aquesta confirmació conté el nom, l’hora i la data de la confirmació i, si cal, una signatura digital (FoxSign). També podeu donar als/a les pares/mares l’opció de respondre el missatge.

Tradueix a 40 idiomes

Utilitzeu la nostra funció de traducció per superar qualsevol barrera lingüística a l’escola.
Els/les pares/mares/tutors i el professorat poden definir el seu idioma preferit, de manera que els missatges entrants es poden traduir amb un sol clic. Això ajuda a evitar malentesos i permet als/a les pares/mares/tutors comunicar les seves necessitats o comentaris en la seva llengua materna.
Aquesta funció està disponible per a 40 idiomes i l’aplicació es pot fer servir en 24 idiomes diferents.

En cas d’emergències

Els missatges importants com ara malalties o accidents es poden enviar com a missatges d’emergència, la qual cosa significa que els/les pares/mares/tutors reben la informació mitjançant l’aplicació i també per SMS.

Seguiment de les absències

Els pares poden notificar a l’escola l’absència del seu fill amb un sol clic i rebre la confirmació del professor. Això ofereix una eina fiable i vinculant per compartir i fer un seguiment d’informació important, sense cap esforç addicional.

Afegir hores de descans

La comunicació digital de l’escola no ha de significar estar disponible durant tot el dia. Moltes plataformes no ofereixen l’opció de desconnectar temporalment – SchoolFox sí! Mitjans de comunicació transparents i unes disponibilitats clarament definides per a tots els professors garanteixen temps de relaxació i mantenir un bon ambient de treball.

Missatges amb confirmació
Missatges amb confirmació

Amb SchoolFox podeu comunicar-vos de manera fiable amb els/les pares/mares i assegurar-vos que els vostres missatges es llegeixen. Podeu sol·licitar una confirmació per a cada missatge enviat (incloent-hi text, dates, esdeveniments). Aquesta confirmació conté el nom, l’hora i la data de la confirmació i, si cal, una signatura digital (FoxSign). També podeu donar als/a les pares/mares l’opció de respondre el missatge.

Tradueix a 40 idiomes
Tradueix a 40 idiomes

Utilitzeu la nostra funció de traducció per superar qualsevol barrera lingüística a l’escola.
Els/les pares/mares/tutors i el professorat poden definir el seu idioma preferit, de manera que els missatges entrants es poden traduir amb un sol clic. Això ajuda a evitar malentesos i permet als/a les pares/mares/tutors comunicar les seves necessitats o afegir comentaris en la seva llengua materna.
Aquesta funció està disponible per a 40 idiomes i l’aplicació es pot fer servir en 24 idiomes diferents.

En cas d’emergències
En cas d’emergències

Els missatges importants com ara malalties o accidents es poden enviar com a missatges d’emergència, la qual cosa significa que els/les pares/mares/tutors reben la informació mitjançant l’aplicació i també per SMS.

Seguiment de les absències
Seguiment de les absències

Els/les pares/mares poden notificar a l’escola l’absència del seu fill amb un sol clic i rebre la confirmació del/de la professor/a. Això ofereix una eina fiable i vinculant per compartir i fer un seguiment d’informació delicada, sense esforç addicional.

02

Assistent digital d’organització

SchoolFox t’ajuda a mantenir-ho tot sota control. Redueix el temps dedicat a l’organització i gaudeix de més temps per l’ensenyança.

Enquestes, esdeveniments i cites

Estàs organitzant un viatge i necessites saber si tots els nens saben nedar o quins nens tenen al·lèrgia? Amb només uns quants clics, els professors poden recopilar informació important dels /de les pares/mares/tutors i coordinar els esdeveniments de l’escola o de la classe. Les entrades del calendari, les confirmacions i les notes rellevants es mantenen segures i es poden trobar en qualsevol moment.

Planifica un dia de tutoria

Planifica el teu dia de tutoria amb SchoolFox. Les franges horàries i les cites es poden generar i coordinar a tota l’escola. Els pares poden triar la seva franja horària preferida i rebre la confirmació amb una entrada al calendari.

Horari

Crear horaris digitals per fer un seguiment de l’ocupació de les aules i l’horari laboral dels professors. Els horaris individuals mostren l’hora, l’assignatura, la classe i la sala de cada lliçó, directament a l’aplicació i es poden actualitzar en qualsevol moment. Això ofereix a tothom una visió general actualitzada de tots els horaris. L’horari pot ser importat i modificat manualment per l’administrador de l’escola.

Registre de classe digital

Estalvieu temps utilitzant el registre de classe digital: feu un seguiment del contingut de la lliçó, esdeveniments importants, notes, absències i deures, tot en un sol lloc.

Economia de la classe i pagaments

Necessites recollir diners per a les sortides escolars o les entrades? Envieu una sol·licitud de pagament a tots els/les pares/mares/tutors i feu un seguiment digital dels imports pagats i oberts. Digues adéu als sobres i a les llistes confuses de verificació.

Enquestes, esdeveniments i cites
Enquestes, esdeveniments i cites

Estàs organitzant un viatge i necessites saber si tots els nens saben nedar o quin té al·lèrgia? Amb només uns quants clics, els professors poden recopilar informació important dels/de les pares/mares/tutors i coordinar els esdeveniments de l’escola o de la classe. Les entrades del calendari, les confirmacions i les notes rellevants es mantenen segures i es poden trobar en qualsevol moment.

Planifica un dia de tutoria
Planifica un dia de tutoria

Planifica el teu dia de tutoria amb SchoolFox. Les franges horàries i les cites es poden generar i coordinar a tota l’escola. Els/les pares/mares poden triar la seva franja horària preferida i rebre la confirmació amb una entrada al calendari.

Horari
Horaris

Crear horaris digitalment per fer un seguiment de l’ocupació de les aules i l’horari laboral dels professors. Els horaris individuals mostren l’hora, l’assignatura, la classe i la sala de cada lliçó, en qualsevol moment es poden actualitzar directament a l’aplicació. Això ofereix a tothom una visió general actualitzada de tots els horaris. L’horari pot ser importat i modificat manualment per l’administrador de l’escola.

Registre de classe digital
Registre de classe digital

Estalvieu temps utilitzant el registre de classe digital: feu un seguiment del contingut de la lliçó, esdeveniments importants, notes, absències i deures, tot en un sol lloc.

03

Treball en equip i sistema de gestió de l’aprenentatge

Una escola moderna amb un sistema de carpetes basat en emmagatzematge al núvol per compartir deures i vídeoconferències, en cas de confinaments o períodes d’aprenentatge a distància.

Debats de grup

Per què no afegir mètodes d’ensenyament digital a les vostres classes i practicar l’ús responsable dels productes digitals amb els vostres alumnes? La funció “Debats en grup” és l’eina perfecta per a les tasques de grup i pot ser moderada pel professor. També hi ha l’opció de parlar de determinats temes amb diversos alumnes, pares/mares/tutors o companys/es. Els documents relacionats amb el tema es poden compartir a través de FoxDrive, l’emmagatzematge integrat al núvol.

Emmagatzematge al núvol per a materials d’estudi

Amb FoxDrive teniu accés directe a l’emmagatzematge al núvol que està en vigor amb el RGPD. Es poden organitzar els treballs lliurats a classe i es poden compartir documents, imatges i vídeos amb alguns o tots els alumnes. FoxDrive també es pot utilitzar entre companys/es: recopilar i compartir protocols de reunió o materials didàctics.

Assignar deures

Assignar deures segons el progrés individual i enviar documents directament als teus alumnes. Es poden adjuntar fins a deu fitxers a cada missatge (mida màxima de 10 MBIT). Els deures també es poden lliurar directament a SchoolFox. Els materials de la lliçó, els deures i els comentaris per a cada alumne/a es poden desar i trobar en qualsevol moment.

Videocanferències – amb alumnes/as o companys/es

Comunicar-se de manera eficient mitjançant la funció de videoconferència, fins i tot quan alguns alumnes/as o companys/es estan absents. Utilitzeu una videoconferència per ensenyar o dur a terme conferències escolars (no només durant la pandèmia) o per organitzar tallers o conferències a distància. Els vostres alumnes tenen accés a un programari de videotrucades fàcil i segur, que els permet practicar l’ús responsable dels nous mitjans.

Debats en grup
Debats en grup

Per què no afegir mètodes d’ensenyament digital a les vostres classes i practicar l’ús responsable dels productes digitals amb els/les vostres alumnes/as? La funció “Debats en grup” és l’eina perfecta per a les tasques de grup i pot ser moderada pel professor. També hi ha l’opció de parlar de determinats temes amb diversos/es alumnes/as, pares/mares/tutors o companys/es. Els documents relacionats amb el tema es poden compartir a través de FoxDrive, l’emmagatzematge integrat al núvol.

Emmagatzematge al núvol per a materials d’estudi
Emmagatzematge al núvol per a materials d’estudi

Amb FoxDrive teniu accés directe a l’emmagatzematge al núvol en vigor amb el RGPD. Es poden organitzar els treballs lliurats a classe i es poden compartir documents, imatges i vídeos només amb alguns o tots els alumnes. FoxDrive també es pot utilitzar entre companys: recopilar i compartir protocols de reunió o materials didàctics.

Assignar deures
Assignar deures

Assigna deures segons el progrés individual i envia documents directament als/a les teus/teves alumnes/as. Es poden adjuntar fins a deu fitxers a cada missatge (mida màxima de 10 MBIT). Els deures també es poden lliurar directament a SchoolFox. Els materials de la lliçó, els deures i els comentaris per a cada alumne/a es poden desar i trobar en qualsevol moment.

Videoconferències – amb alumnes/as o companys/es
Videoconferències – amb alumnes/as o companys/es

Comunicar-se de manera eficient mitjançant la funció de videoconferència, fins i tot quan alguns alumnes o companys estan absents. Utilitzeu una videoconferència per ensenyar o tenir conferències escolars (no només durant la pandèmia) o per organitzar tallers o conferències a distància. Els/les vostres alumnes/as tenen accés a un programari de videotrucades fàcil i segur, que els permet practicar l’ús responsable dels nous mitjans.

04

GEn vigor amb el RGPD en tots els aspectes

Les teves dades estan segures amb nosaltres.Les videoconferències i l’emmagatzematge al núvol per a l’assignació i el maneig a casa fan possible que els confinaments i l’aprenentatge a distància siguin el més còmode possible.

Protecció de la privacitat

SchoolFox assegura que no s’intercanvien dades de contacte privades i que vosaltres tingueu el control total sobre la vostra disponibilitat privada. Tu decideixes quan vols rebre notificacions i el teu homòleg serà informat.

Seguretat de dades certificada

SchoolFox garanteix un maneig integral de les dades dels usuaris segons el RGDP en vigor i les emmagatzema en centres de dades certificats a Alemanya. Del 2019 al 2022, SchoolFox va rebre el segell d’aprovació “Seguretat certificada/aplicació de confiança” per part de l’institut de proves independent Mediatest/Appvisory. El 2020, l’aplicació de SchoolFox també va ser reconeguda com l’aplicació escolar més segura d’Alemanya.

Model de llicència transparent

SchoolFox es finança amb les taxes de llicència de les escoles i les autoritats escolars. Els usuaris individuals -professors/es, pares/mares i alumnes/as- no han de pagar. SchoolFox és assequible per a totes les escoles gràcies als models de preus esglaonats.

Protecció de la privacitat
Protecció de la privacitat

SchoolFox assegura que no s’intercanvien dades de contacte privades i que vosaltres tingueu el control total sobre la vostra disponibilitat privada. Tu decideixes quan vols rebre notificacions i el teu homòleg serà informat.

Seguretat de dades certificada
Seguretat de dades certificada

SchoolFox garanteix un maneig integral de les dades dels usuaris segons el RGDP en vigor i les emmagatzema en centres de dades certificats a Alemanya. Del 2019 al 2022, SchoolFox va rebre el segell d’aprovació “Seguretat certificada/aplicació de confiança” per part de l’institut de proves independent Mediatest/Appvisory. El 2020, l’aplicació de SchoolFox també va ser reconeguda com l’aplicació escolar més segura d’Alemanya.

Un model de llicència transparent
Un model de llicència transparent

SchoolFox finanziert sich durch Lizenzbeiträge der Schulen bzw. Schulträger. Individuelle Nutzer*innen – Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen – müssen nicht bezahlen. SchoolFox ist durch gestaffelte Preismodelle für jede Schule leistbar.

01

Senzilla comunicació escolar

Ja n’hi ha prou de barrejar correu electrònic, WhatsApp i cartes: SchoolFox canalitza tots els mitjans de comunicació escolar en una sola aplicació! Tant si necessiteu compartir informació o comunicar-vos amb companys o alumnes: SchoolFox ofereix una manera intuïtiva i senzilla d’entrar al món de la comunicació digital escolar!

Missatges amb confirmació

Amb SchoolFox podeu comunicar-vos de manera fiable amb els pares i assegurar-vos que els vostres missatges es llegeixen. Podeu sol·licitar una confirmació per a cada missatge enviat (incloent-hi text, dates, esdeveniments). Aquesta confirmació conté el nom, l’hora i la data de la confirmació i, si cal, una signatura digital (FoxSign). També podeu donar als/a les pares/mares l’opció de respondre el missatge.

Tradueix a 40 idiomes

Utilitzeu la nostra funció de traducció per superar qualsevol barrera lingüística a l’escola.
Els/les pares/mares/tutors i el professorat poden definir el seu idioma preferit, de manera que els missatges entrants es poden traduir amb un sol clic. Això ajuda a evitar malentesos i permet als/a les pares/mares/tutors comunicar les seves necessitats o realitzar comentaris en la seva llengua materna.
Aquesta funció està disponible per a 40 idiomes i l’aplicació es pot fer servir en 24 idiomes diferents.

En cas d’emergències

Els missatges importants com ara malalties o accidents es poden enviar com a missatges d’emergència, la qual cosa significa que els/les pares/mares/tutors reben la informació mitjançant l’aplicació i també per SMS.

Seguiment de les absències

Els pares poden notificar a l’escola l’absència del seu fill amb un sol clic i rebre la confirmació del professor. Això ofereix una eina fiable i vinculant per compartir i fer un seguiment d’informació important, sense cap esforç addicional.

Afegir hores de descans

La comunicació digital de l’escola no ha de significar estar disponible durant tot el dia. Moltes plataformes no ofereixen l’opció de desconnectar temporalment – SchoolFox sí! Mitjans de comunicació transparents i unes disponibilitats clarament definides per a tots els professors garanteixen temps de relaxació i mantenir un bon ambient de treball.

Missatges amb confirmació
Missatges amb confirmació

Amb SchoolFox podeu comunicar-vos de manera fiable amb els/les pares/mares i assegurar-vos que els vostres missatges es llegeixen. Podeu sol·licitar una confirmació per a cada missatge enviat (incloent-hi text, dates, esdeveniments). Aquesta confirmació conté el nom, l’hora i la data de la confirmació i, si cal, una signatura digital (FoxSign). També podeu donar als/a les pares/mares l’opció de respondre el missatge.

Tradueix a 40 idiomes
Tradueix a 40 idiomes

Utilitzeu la nostra funció de traducció per superar qualsevol barrera lingüística a l’escola.
Els/les pares/mares/tutors i el professorat poden definir el seu idioma preferit, de manera que els missatges entrants es poden traduir amb un sol clic. Això ajuda a evitar malentesos i permet als/a les pares/mares/tutors comunicar les seves necessitats o afegir comentaris en la seva llengua materna.
Aquesta funció està disponible per a 40 idiomes i l’aplicació es pot fer servir en 24 idiomes diferents.

En cas d’emergències
En cas d’emergències

Els missatges importants com ara malalties o accidents es poden enviar com a missatges d’emergència, la qual cosa significa que els/les pares/mares/tutors reben la informació mitjançant l’aplicació i també per SMS.

Seguiment de les absències
Seguiment de les absències

Els/les pares/mares poden notificar a l’escola l’absència del seu fill amb un sol clic i rebre la confirmació del/de la professor/a. Això ofereix una eina fiable i vinculant per compartir i fer un seguiment d’informació delicada, sense esforç addicional.

02

Assistent digital d’organització

SchoolFox t’ajuda a mantenir-ho tot sota control. Redueix el temps dedicat a l’organització i gaudeix de més temps per l’ensenyança.

Enquestes, esdeveniments i cites

Estàs organitzant un viatge i necessites saber si tots els nens saben nedar o qui té al·lèrgia? Amb només uns quants clics, el professorat pot recopilar informació important dels/de les pares/mares/tutors i coordinar les cites de l’escola o de la classe. Les entrades del calendari, les confirmacions i les notes rellevants es mantenen segures i es poden trobar en qualsevol moment.

Planifica un dia de tutoria

Planifica el teu dia de tutoria amb SchoolFox. Les franges horàries i les cites es poden generar i coordinar a tota l’escola. Els pares poden triar la seva franja horària preferida i rebre la confirmació amb una entrada al calendari.

Horari

Crear horaris digitals per fer un seguiment de l’ocupació de les aules i l’horari laboral dels professors. Els horaris individuals mostren l’hora, l’assignatura, la classe i la sala de cada lliçó, directament a l’aplicació i es poden actualitzar en qualsevol moment. Això ofereix a tothom una visió general actualitzada de tots els horaris. L’horari pot ser importat i modificat manualment per l’administrador de l’escola.

Registre de classe digital

Estalvieu temps utilitzant el registre de classe digital: feu un seguiment del contingut de la lliçó, esdeveniments importants, notes, absències i deures, tot en un sol lloc.

Economia de la classe i pagaments

Necessites recollir diners per a les sortides escolars o les entrades? Envieu una sol·licitud de pagament a tots els/les pares/mares/tutors i feu un seguiment digital dels imports pagats i oberts. Digues adéu als sobres i a les llistes confuses de verificació.

Enquestes, esdeveniments i cites
Enquestes, esdeveniments i cites

Estàs organitzant un viatge i necessites saber si tots els nens saben nedar o quin té al·lèrgia? Amb només uns quants clics, els professors poden recopilar informació important dels/de les pares/mares/tutors i coordinar els esdeveniments de l’escola o de la classe. Les entrades del calendari, les confirmacions i les notes rellevants es mantenen segures i es poden trobar en qualsevol moment.

Organitzar les cites escolars
Planifica un dia de tutoria

Planifica el teu dia de tutoria amb SchoolFox. Les franges horàries i les cites es poden generar i coordinar a tota l’escola. Els/les pares/mares poden triar la seva franja horària preferida i rebre la confirmació amb una entrada al calendari.

Assistent digital
Horari

Crear horaris digitalment per fer un seguiment de l’ocupació de les aules i l’horari laboral dels professors. Els horaris individuals mostren l’hora, l’assignatura, la classe i la sala de cada lliçó, en qualsevol moment es poden actualitzar directament a l’aplicació. Això ofereix a tothom una visió general actualitzada de tots els horaris. L’horari pot ser importat i modificat manualment per l’administrador de l’escola.

Registre de classe digital
Registre de classe digital

Estalvieu temps utilitzant el registre de classe digital: feu un seguiment del contingut de la lliçó, esdeveniments importants, notes, absències i deures, tot en un sol lloc.

03

Treball en equip i sistema de gestió de l’aprenentatge

Una escola moderna amb un sistema de carpetes basat en emmagatzematge al núvol per compartir deures i vídeoconferències, en cas de confinaments o períodes d’aprenentatge a distància.

Debats de grup

Per què no afegir mètodes d’ensenyament digital a les vostres classes i practicar l’ús responsable dels productes digitals amb els vostres alumnes? La funció “Debats en grup” és l’eina perfecta per a les tasques de grup i pot ser moderada pel professor. També hi ha l’opció de parlar de determinats temes amb diversos alumnes, pares/mares/tutors o companys/es. Els documents relacionats amb el tema es poden compartir a través de FoxDrive, l’emmagatzematge integrat al núvol.

Emmagatzematge al núvol per a materials d’estudi

Amb FoxDrive teniu accés directe a l’emmagatzematge al núvol que està en vigor amb el RGPD. Es poden organitzar els treballs lliurats a classe i es poden compartir documents, imatges i vídeos amb alguns o tots els alumnes. FoxDrive també es pot utilitzar entre companys/es: recopilar i compartir protocols de reunió o materials didàctics.

Assignar deures

Assignar deures segons el progrés individual i enviar documents directament als teus alumnes. Es poden adjuntar fins a deu fitxers a cada missatge (mida màxima de 10 MBIT). Els deures també es poden lliurar directament a SchoolFox. Els materials de la lliçó, els deures i els comentaris per a cada alumne/a es poden desar i trobar en qualsevol moment.

Videocanferències – amb alumnes/as o companys/es

Comunicar-se de manera eficient mitjançant la funció de videoconferència, fins i tot quan alguns alumnes/as o companys/es estan absents. Utilitzeu una videoconferència per ensenyar o dur a terme conferències escolars (no només durant la pandèmia) o per organitzar tallers o conferències a distància. Els vostres alumnes tenen accés a un programari de videotrucades fàcil i segur, que els permet practicar l’ús responsable dels nous mitjans.

Debats de grup
Debats de grup

Per què no afegir mètodes d’ensenyament digital a les vostres classes i practicar l’ús responsable dels productes digitals amb els/les vostres alumnes/as? La funció “Debats en grup” és l’eina perfecta per a les tasques de grup i pot ser moderada pel professor. També hi ha l’opció de parlar de determinats temes amb diversos/es alumnes/as, pares/mares/tutors o companys/es. Els documents relacionats amb el tema es poden compartir a través de FoxDrive, l’emmagatzematge integrat al núvol.

Emmagatzematge al núvol per a materials d’estudi
Emmagatzematge al núvol per a materials d’estudi

Amb FoxDrive teniu accés directe a l’emmagatzematge al núvol que està en vigor amb el RGPD. Es poden organitzar els treballs lliurats a classe i es poden compartir documents, imatges i vídeos amb alguns o tots els alumnes. FoxDrive també es pot utilitzar entre companys/es: recopilar i compartir protocols de reunió o materials didàctics.

Assignar deures
Assignar deures

Assigna deures segons el progrés individual i envia documents directament als/a les teus/teves alumnes/as. Es poden adjuntar fins a deu fitxers a cada missatge (mida màxima de 10 MBIT). Els deures també es poden lliurar directament a SchoolFox. Els materials de la lliçó, els deures i els comentaris per a cada alumne/a es poden desar i trobar en qualsevol moment.

Videoconferències – amb alumnes/as o companys/es
Videoconferències – amb alumnes/as o companys/es

Comunicar-se de manera eficient mitjançant la funció de videoconferència, fins i tot quan alguns alumnes o companys estan absents. Utilitzeu una videoconferència per ensenyar o tenir conferències escolars (no només durant la pandèmia) o per organitzar tallers o conferències a distància. Els/les vostres alumnes/as tenen accés a un programari de videotrucades fàcil i segur, que els permet practicar l’ús responsable dels nous mitjans.

04

GEn vigor amb el RGPD en tots els aspectes

Les teves dades estan segures amb nosaltres.Les videoconferències i l’emmagatzematge al núvol per a l’assignació i el maneig a casa fan possible que els confinaments i l’aprenentatge a distància siguin el més còmode possible.

Protecció de la privacitat

SchoolFox assegura que no s’intercanvien dades de contacte privades i que vosaltres tingueu el control total sobre la vostra disponibilitat privada. Tu decideixes quan vols rebre notificacions i el teu homòleg serà informat.

Seguretat de dades certificada

SchoolFox garanteix un maneig integral de les dades dels usuaris segons el RGDP en vigor i les emmagatzema en centres de dades certificats a Alemanya. Del 2019 al 2022, SchoolFox va rebre el segell d’aprovació “Seguretat certificada/aplicació de confiança” per part de l’institut de proves independent Mediatest/Appvisory. El 2020, l’aplicació de SchoolFox també va ser reconeguda com l’aplicació escolar més segura d’Alemanya.

Model de llicència transparent

SchoolFox es finança amb les taxes de llicència de les escoles i les autoritats escolars. Els usuaris individuals -professors/es, pares/mares i alumnes/as- no han de pagar. SchoolFox és assequible per a totes les escoles gràcies als models de preus esglaonats.

Protecció de la privacitat
Protecció de la privacitat

SchoolFox assegura que no s’intercanvien dades de contacte privades i que vosaltres tingueu el control total sobre la vostra disponibilitat privada. Tu decideixes quan vols rebre notificacions i el teu homòleg serà informat.

Seguretat de dades certificada
Seguretat de dades certificada

SchoolFox garanteix un maneig integral de les dades dels usuaris segons el RGDP en vigor i les emmagatzema en centres de dades certificats a Alemanya. Del 2019 al 2022, SchoolFox va rebre el segell d’aprovació “Seguretat certificada/aplicació de confiança” per part de l’institut de proves independent Mediatest/Appvisory. El 2020, l’aplicació de SchoolFox també va ser reconeguda com l’aplicació escolar més segura d’Alemanya.

Un model de llicència transparent
Un model de llicència transparent

SchoolFox finanziert sich durch Lizenzbeiträge der Schulen bzw. Schulträger. Individuelle Nutzer*innen – Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen – müssen nicht bezahlen. SchoolFox ist durch gestaffelte Preismodelle für jede Schule leistbar.

Prova totes les funcions de SchoolFox ara, de manera gratuïta

Iniciar la prova gratuïta